Επικοινωνία

Ασθενοφόρα Hellenic Ambulance

Μενάνδρου 5
105 53 Αθήνα
Τηλέφωνο 210-4530166
Κινητό τηλέφωνο 6982-966166

hellenicambulance@gmail.com

www.vrisko.gr/hellenicambulance