Πολιτική Ποιότητας

Στην εταιρεία μας, βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης αλλά και προσπάθεια κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα:

  • Ικανοποίηση των πελατών από τα διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες
  • συμφωνία με τις νόρμες ασφάλειας και αξιοπιστίας
  • μείωση του κόστους και βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της εταιρείας

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO 9001/2015. Παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία της εταιρείας μας.

Καθορίζουμε στόχους Ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την διάρκεια της ετήσιας Ανασκόπησης από την Διοίκηση.

Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας  του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί στόχο και βασική μας δέσμευση.

Βασισμένοι στην εξειδίκευση, εμπειρία, επαγγελματισμό και αυξημένες δυνατότητες των στελεχών της επιχείρησης, αλλά και στην έμπρακτη δέσμευση της διοίκησης για υποστήριξη των πελατών της ως προς την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που παρουσιάζονται, η εταιρεία «HELLENIC AMBULANCE» ΠΕΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσβλέπει:

  • στην συστηματική ικανοποίηση όλων των πελατών της, από τις παρεχόμενες υπηρεσίες,

  • στη διατηρησιμότητα αλλά και αύξηση του πελατολογίου της,

  • στην περαιτέρω ενίσχυση του καλού της ονόματος στην αγορά,

  • και τέλος σε μια σταθερή αύξηση του μεριδίου αγοράς της

Ο Προϊστάμενος Διαχείρισης Ποιότητας, τον οποίο έχει ορίσει η Διοίκηση της «HELLENIC AMBULANCE» ΠΕΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχει την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να επιβλέπει την υλοποίηση, την λειτουργία και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.

Διακομιδή ασθενών από 40€ με ασθενοφόρο

Καλέστε τώρα:

6971 76 49 47

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ