Διασώστες

Οι Διασώστες μας είναι απόφοιτοι του δημόσιου ΙΕΚ ΕΚΑΒ η αντιστοίχων ιδιωτικών σχολών Διασωστών πιστοποιημένοι από το Εθνικό Οργανισμό  Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με άδεια άσκησης επαγγέλματος, άρτια εκπαιδευμένο  σε έκτακτα περιστατικά.

Διακομιδή ασθενών από 40€ με ασθενοφόρο

Καλέστε τώρα:

698 2966 166

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ