Εργοτάξια

Τα εργοτάξια είναι χώροι που μεταβάλλονται συνεχώς. Σε σχέση με χώρους εργασίας όπως οι Βιομηχανίες ή οι Βιοτεχνίες όπου οι συνθήκες παραμένουν σταθερές, διακρίνονται από ιδιαιτερότητες οι οποίες αυξάνουν τόσο την πιθανότητα όσο και την σοβαρότητα των ατυχημάτων.

Τα πιο συνηθέστερα ατυχήματα  στα εργοτάξια είναι πτώση από ύψος και επίσης εχουμε τραυματισμούς από:

    • Πτώσεις Αντικειμένων η υλικών κατασκευής
    • Εργαλεία που αποβαίνουν επικίνδυνα κατά τη χρήση τους
    • Ηλεκτρισμό
    • Κατολισθήσεις
    • Μηχανήματα ( Κακή χρήση – Κακός χειρισμός )

Η HELLENIC AMBULANCE μπορεί να σας συμβουλέψει και να σας κατευθύνει σε θέματα ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   που αφορούν το εργοτάξιο σας.

Μπορεί να αναπτύξει ΙΑΤΡΕΙΟ σε χώρο του εργοταξίου για να παρέχει τις ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ επιτόπου αν και όταν χρειαστεί ή να διαθέσει ΑΜΕΣΑ Κινητή Ιατρική  Μονάδα ή Ασθενοφόρο για την διακομιδή του πάσχοντα στον πλησιέστερο  υγειονομικό σχηματισμό.

Διακομιδή ασθενών από 40€ με ασθενοφόρο

Καλέστε τώρα:

698 2966 166

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ